06 april 2024

Hva betyr det å være "Ettertenksom" ...?


Ettertenksomhet innebærer altså en form for omtanke, forsiktighet og grundighet i ens tilnærming til en situasjon eller oppgave. Det er en egenskap som kjennetegnes av å være bevisst, oppmerksom og grundig i sin tilnærming. 

Tips på hvordan bevisst øve opp ettertenksomhet:

  1. Øve på å stoppe opp og reflektere før man handler. Vær bevisst på å ta deg tid til å tenke gjennom konsekvensene av dine handlinger. 

  2. Praktiser aktiv lytting og observasjon. Vær oppmerksom på detaljer og sammenhenger rundt deg. Dette kan hjelpe deg til å se situasjoner fra flere perspektiver. 

  3. Sett av tid til regelmessig selvrefleksjon. Tenk gjennom dine egne tanker, følelser og handlinger, og vurder hvordan du kan forbedre deg. 

  4. Søk tilbakemeldinger fra andre. Be venner, familie eller kollegaer om ærlig og konstruktiv tilbakemelding på din atferd og beslutninger. 

  5. Les og lær om ettertenksomhet. Studér hva som kjennetegner ettertenksomt lederskap, beslutningstaking og problemløsning. 

Gjennom slike bevisste øvelser og en åpen, reflekterende holdning kan man utvikle evnen til ettertenksomhet over tid. 

La oss alle begynne på veien videre mot ettertenksomhet ...